Gå til hovedindhold

Affald

I 2025 er mængden af genanvendeligt affald i kommunens restaffald reduceret med 50% ift. 2018, hvor de genanvendelige ressourcer udgjorde halvdelen af restaffaldet.

Indhold

  Næsten halvdelen af den globale klimabelastning stammer fra fremstilling af materialer og Danmark er det land i EU, der producerer mest affald per indbygger.
  Der er store forandringer undervejs for affaldssektoren i de kommende år. Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Det betyder blandt andet, at plasten skal ud af affaldet og genbrug og genanvendelse skal i fokus – også når vi køber ind.

  Restaffald fra husholdninger og erhverv rummer stadig store potentialer for genbrug og genanvendelse. Vi skal gentænke ordningen for storskrald og vi skal blive endnu bedre til at vejlede borgere og virksomheder i at udsortere de genanvendelige ressourcer fra restaffaldet.

  Vi vil gentænke genbrugsstationen, så dens primære funktion bliver at udsortere og afsætte genbrugelige materialer og genstande til direkte genbrug.

  Én nuværende udfordring ved at øge genanvendelse og genbrug, er at der ikke er reelle afsætningsmulighederne for mange fraktioner. Vi vil undersøge og afprøve muligheder for øget afsætning af materialer og genstande til genbrug – både kommercielt og kommunalt.

  På lang sigt er målet, at Albertslund skal være en affaldsfri kommune og at al affaldsindsamling og -håndtering foregår CO2-neutralt.

  Se data for genanvendelse og ressourcer

  Husholdningsaffald pr borger i kg

  Husholdningsaffald total i ton

  Genanvendelsesprocent sammenlignet med andre kommuner

  Herunder ser du en graf samt tabel for genanvendelsesprocenten i Albertslund Kommune sammenlignet med en række sammenlignelige kommuner.

  Grafvisning:

  Tabelvisning:

  OBS! Der er pt alene tal for 2018, ny måling forventes ultimo 2022

  Procentvis indhold af restaffald