Gå til hovedindhold

Mobilitet

I 2025 er udledningen af CO2 fra vejgående lokal transport ekskl. motorveje reduceret med 15% ift. 2017, hvor udledningen var 3.700 t. CO2. I 2025 går eller cykler min 90% af børnene til skole. I 2025 er 15 % af bilejere i Albertslund er tilmeldt en samkørselsordning

Indhold

  I Hovedstadsregionen er der generelt korte afstande og let adgang til kollektiv transport, cykel og gang. Alligevel ser vi en stigning i privatbilisme, der stadig primært drives af fossile brændsler.

  Transportsektoren er den største kilde til CO2-udledning i Albertslund. Det skyldes især den gennemgående trafik i kommunen, som stiger hvert år. Men også lokalt i Albertslund kommer der flere biler. De seneste 10 år er antallet af familier i Albertslund med bil steget med 11%.

  Gang og cykel er dog fortsat de foretrukne transportmidler på de korte ture i Albertslund – de udgør 67% af al lokaltrafik i Albertslund. Der er dog sket et fald i denne andel over de sidste år, ligesom antallet af bilture er øget. Der bliver altså foretaget flere korte ture i bilture som potentielt kunne have været cykelture.

  Mobilitetsadfærd er svær at påvirke, men hvis vi vil opretholde Albertslund som cykelkommune, må vi arbejde aktivt med bæredygtig mobilitet og sundhed.

  Som kommune kan vi gøre en forskel ved at understøtte aktiv mobilitet i byudviklingen og præge børn og unge via de kommunale institutioner. Vi går forrest ved at finde løsninger til ladeinfrastruktur for elbiler på fælles parkeringspladser og ved at afprøve fremtidens transportløsninger i byen.

  De interne bilture i Albertslund Kommune med start og slut i kommunen udgør kun knap 10% af de samlede kørte kilometer indenfor kommunegrænsen. Derfor er det væsentligt, at vi samarbejder om strategisk trafikplanlægning i Hovedstadsregionen i form af trafikknudepunkt

  Se data for mobilitetsområdet

  OBS! - Dette målepunkt er pt under revision

  Målsætning

  I 2025 går eller cykler min 90% af børnene til skole


  Hvert andet år gennemfører Transportlaboratoriet en 'Transport-og tryghedsundersøgelse' for Albertslund Kommune hvor der blandt andet måles på hvordan børn transporteres til skole.

  Herunder kan du se den procentvise fordeling mellem aktiv og passiv transport til skole.

  Aktiv transport defineres som:

  • Gang
  • Cykling
  • Skateboard, løbehjul, rulleskøjter mv.
  • El-cykel

  Passiv transport defineres som:

  • Scooter/knallert
  • Ladcykel
  • Eldrevet køretøj (el-løbehjul, el-skateboard mv.)
  • Bus
  • Tog
  • Bil

  Procentvis fordeling mellem passiv eller aktiv transport til skole

  På kortet herunder kan du se placeringen af ladestandere til elbiler