Gå til hovedindhold

Kommunen

I kommunens egen virksomhed har vi direkte indflydelse på energiforbruget i kommunale ejendomme, hvilke biler og maskiner, der benyttes til transport og vedligehold og øvrige indkøb.

Indhold

  I kommunens egen virksomhed har vi direkte indflydelse på energiforbruget i kommunale ejendomme, hvilke biler og maskiner, der benyttes til transport og vedligehold og øvrige indkøb. Dog er vi bundet af økonomiske og politiske rammevilkår, ligesom vi indgår i indkøbsfællesskaber, der både giver muligheder og begrænsninger.

  I det følgende gennemgås klimaindsatser for:

  • Kommunale ejendomme
  • Kommunal maskinpark
  • Kommunale indkøb

  Den kommunale CO2 –udledning fra energi og transport udgør 3% af den totale udledning af CO2 indenfor Albertslunds kommunegrænse. Ser man på energiforbruget hos kommunale ejendomme, hvor vi har den største klimapåvirkning som kommunal virksomhed, udgør det 7% af den totale CO2 –udledning fra energisektoren i Albertslund.

  Se data for kommunale bygninger, maskinpark og indkøb

  Målsætning

  I 2025 er fjernvarmen CO2 neutral i overensstemmelse med VEKS mål.
  I 2025 er udledning af CO2 fra de kommunale bygninger reduceret med 91% ift. 2015, svarende til 4.042 t. CO2.


  Energistyringssystemet for kommunale ejendomme er i gang med at blive videreudviklet. Ultimo 2022 vil det være muligt for de kommunale ejendomme at levere nøgletal for forbrug og miljøbelastning pr. m2 for el og varme, samt opgørelser fordelt på de forskellige typer af institutioner. Tallene vil herefter kunne leveres med tilbagevirkende kraft, afhængigt af tilgængelige historiske data. hvorefter det vil være muligt at udregne forbrug og miljøbelastning for el og varme pr m2.

  Målsætning

  I 2025 er alle kommunale personbiler og 75% af de kommunale varebiler eldrevne.


  Procentvis fordeling af el og ikke el personbiler

  Procentvis fordeling af el og ikke el varebiler


  Antal kommunale personbiler, varebiler, minibusser og ladbiler

  OBS! - Dette målepunkt er under revision

  Målsætning

  I 2025 er 65% af kommunens indkøb miljømærket (gælder indkøb af vaskeplejemidler, forbrugsartikler, og møbler)


  På nuværende tidspunkt er det muligt at opgøre hvor mange varetyper der er miljømærkede indenfor vaskemidler og forbrugsartikler.

  På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at opgøre møbler som derfor ikke indgår i 2020 tal.

  Med en kommende SKI indkøbsaftale der træder i kraft ultimo 2021 bliver det et krav at kunne opgøre om møbler er miljømærket eller ej hvorefter kvaliteten af data vil blive bedre.


  Miljømærkede og ikke miljømærkede vaskemidler i procent


  Miljømærkede og ikke miljømærkede forbrugsartikler i procent