Gå til hovedindhold

Energi

I 2025 er udledningen af CO2 fra el-forbruget reduceret med 88 % ift. 2017. I 2026 er lavtemperatur-fjernvarme indført. I 2035 er al udebelysning i Albertslund udskiftet til LED

Indhold

  Energisektoren forventes at bidrage med ca. halvdelen af den samlede aftalte danske reduktion af drivhusgasser frem mod 2030. Det betyder, at sektoren samlet vil have reduceret sin udledning med mere end 95% siden 1990. De primære indsatser er energieffektivisering og udfasning af fossile brændsler.

  Albertslund er ikke en energiproducerende kommune og derfor er vores største bidrag til omstillingen af energisektoren at begrænse energiforbruget i boliger, bygninger, udebelysning og i fjernvarmeforsyningen. Udover de oplagte løsninger som bedre klimaskærm og LED belysning, skal fleksibelt forbrug og smarte løsninger i højere grad indtænkes. Sådan medvirker vi til at nedbringe behovet for at udbygge den samlede produktionskapacitet og infrastruktur, og bidrager til en omkostningseffektiv grøn omstilling af energisektoren.

  En øget indsats for energieffektivitet kan kun lykkes i et tæt samarbejde med borgerne og erhverv. Samarbejdet har fokus på de merværdier, indsatsen medfører bl.a. bedre indeklima, mindre energiregning og mere attraktive udearealer med belysning.

  Vi har mulighed for at påvirke fremtidens fjernvarmeforsyning via de netværk, vi indgår aktivt i. Her vil vi bidrage til at finde alternativer til biomasse og understøtte udsorteringen af plast i affaldet. Vi vil også samarbejde om at fremme fremtidens storskala løsninger til vedvarende energiproduktion og –lagring, der vil blive relevante, når affald og biomasse på sigt ikke er en del af energiforsyningen.

  Se data om energiforbrug og udebelysning

  Målsætning

  I 2025 er udledningen af CO2 fra el-forbruget reduceret med 88 % ift. 2017


  Herunder kan du se en status på elforbruget i Albertslund kommune.

  Data hentes årligt fra Energinets energi data service hvor data opgøres på Dansk Energis DE4 og DE5 koder. Der er pt store usikkerheder i disse DE4/35 kategorier, med store procentdele af elforbruget der kategoriseres som 'Ukendt'.

  Data vises derfor som et samlet aggregeret forbrugstal. Det samme gælder CO2 udledningen.

  Det er pt ikke muligt at opgøre elforbrug pr forbruger så et egentligt nøgletal for forbrug kan ikke vises. Stigninger i elforbrug og CO2 kan derfor skyldes tilflytning til Kommunen. Ser evt mere om Kommunen under Byens udvikling


  Total elforbrug i MWh

  Elforbruget i Albertslund kommune over årene. El forbruget trækkes årligt fra dataudstillingen på Energidataservice.dk, data der vises herunder hentes fra datasættet "Consumption per Municipality and DE35 industry codes"

  Her vises elforbruget i MWh - bemærk at Y-aksen starter ved nærmeste hele tusind.


  Total elforbrug CO2 udledning i ton

  Her vises CO2 udledning fra el forbruget i Albertslund kommune i ton. CO2 udledningen udregnes med CO2 faktor trukket fra Energinets årlige miljødeklarationer (CO2-ækvivalenter i alt) som kan findes her "Energinet miljødeklarationer" samt elforbrugsdata fra energidataservice fra datasættet "Consumption per Municipality and DE35 industry codes"


  Energi data service

  Ønsker du selve et kigge på rådata om elforbruget i Albertslund og resten af Danmark kan du besøge Energinets Energi data service her

  Energi data service

  Målsætning

  I 2026 er lavtemperatur-fjernvarme indført


  Fjernvarmeforbruget leveres årligt af Albertslund forsyning som opgør forbrugsdata ud fra forbruggsstedets BBR anvendelseskoder med denne inddeling:

  • 110 - 190 = Boliger
  • 210 - 390 = Erhverv
  • 410 - 490 = Offentlige/statslige bygninger
  • 510 - 590 = Anden anvendelse

  Hvis du vil vide mere om BBR anvendelseskoder kan du finde en forklaring her : BBR anvendelser

  Albertslund Forsyning leverer også antal kvadratmeter opgjort på samme BBR anvendelseskoder, kvadratmeter bruges til at udregne et CO2 nøgletal udledt pr kvadratmeter.

  Det skal her noteres at nogle BBR oplysninger kan være fortrolige for f.eks. statslige bygninger og derfor ikke er offentligt synlige i BBR hvorfor de ikke vil indgå i datatræk. Det betyder at et udregnet CO2 udledning pr kvadratmeter kan være højere end i virkeligheden men dette vil være konsekvent år for år så et egentligt fald i forbrug pr m2 vil stadig være synligt.

   

  Fjernvarmeforbrug i MWh


  Graddagskorrigeret fjernvarmeforbrug i MWh


  Fjernvarme CO2 udledning i ton


  Fjernvarme CO2 udledning i kg pr m2


  Fjernvarme bolig forbrug pr borger i MWh

  Graddagskorrigeret fjernvarme bolig forbrug pr borger i MWh

  Bolig CO2 udledning pr borger i kg


  Albertslund forsyning

  Ønsker du at læse mere om fjernvarme forbruget i Albertslund kan du besøge Albertslund forsyning på linket herunder

  Albertslund forsyning


  VEKS miljødeklarationer brugt til CO2 udregning

  Herunder kan du læse de miljødeklarationer der ligger til grund for beregningen af CO2 udledning

   

  VEKS Miljødeklaration 2021

  VEKS Miljødeklaration 2020

  VEKS Miljødeklaration 2019

  VEKS Miljødeklaration 2018

  VEKS Miljødeklaration 2017

  Målsætning

  I 2035 er al udebelysning i Albertslund udskiftet til LED


  Procent udebelysning skiftet til LED

   


  Hvis du ønsker at læse mere om udebelysningen, se drift status mv. i Albertslund Kommune kan du følge nedenstående link: 

  Læs mere på belysning.alberstlund.dk